Εργαλεία χειρός και μηχανές για πλαστικό τσέρκι

 
muanyag pangtologep1 HIRKO: Οικονομικό εργαλείο περίδεσης χειρός για τσέρκια PP/PET με χρήση συνδετήρα

Εργαλείο περίδεσης χειρός
Τύπος τσερκιού: Πολυπροπυλενίου (PP) ή Πολυεστέρα (PET) με Πλάτος 12mm-19mm
Σύνδεση: Χρήση συνδετήρων ημι-ανοικτού τύπου με οδόντωση
Επιπλέον πληροφορίες: Πρόκειται για ένα οικονομικό εργαλείο περίδεσης που παράγεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με το πλάτος του τσερκιού που μπορεί να χρησιμοποιήσει: 12mm, 16mm, 19mm και συνδυασμός 12-16mm
   
CP2000: Οικονομικό εργαλείο περίδεσης χειρός για τσέρκια PP/PET με χρήση συνδετήρα

Εργαλείο περίδεσης χειρός
Τύπος τσερκιού: Πολυπροπυλενίου (PP) ή Πολυεστέρα (PET) με Πλάτος 9mm-19mm
Σύνδεση: Χρήση συνδετήρων ημι-ανοικτού τύπου με οδόντωση
Επιπλέον πληροφορίες: Πρόκειται για ένα οικονομικό εργαλείο περίδεσης που παράγεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με το πλάτος του τσερκιού που μπορεί να χρησιμοποιήσει
   
muanyag pangtologep3 ITA20: Εργαλεία περίδεσης μπαταρίας για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PP/PET
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 13-16mm, πάχος: 0.5-1.05mm
Λειτουργία: Μπαταρίας
Τάνυση τσερκιού: 2200Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 3.8 kgs συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA20_UK.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=McBxSz2XZ1Y
   
muanyag pangtologep4 ITA21: Εργαλεία περίδεσης μπαταρίας για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PP/PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 13-16mm, πάχος: 0.7-1.27mm
Λειτουργία: Μπαταρίας
Τάνυση τσερκιού: 3500Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 4.0 kgs συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA21_UK.pdf"
   
muanyag pangtologep5 ITA23: Εργαλεία περίδεσης μπαταρίας για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 16-19mm, πάχος: 16x1.05mm – 19x0.8-1.27mm
Λειτουργία: Μπαταρίας
Τάνυση τσερκιού: 5000Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 3.8 kgs συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA23_UK.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=McBxSz2XZ1Y
   
ITA24: Εργαλεία περίδεσης μπαταρίας για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PP/PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 13-16mm, πάχος:0.50mm–1.05mm
Λειτουργία: Μπαταρίας
Τάνυση τσερκιού: 2500Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 3.9 kgs συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2014/03/Itatools-ITA24_UK.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=RlNwqHoZUac
   
ITA25: Εργαλεία περίδεσης μπαταρίας για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος:16-19mm, πάχος:16x1,05 – 19x0,8-1.27mm
Λειτουργία: Μπαταρίας
Τάνυση τσερκιού: 5500Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 4.1 kgs συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2014/03/Itatools-ITA25_UK.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=RlNwqHoZUac
   
muanyag pangtologep6 ITA10: Εργαλεία περίδεσης αέρος για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PP/PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 10-13-16-19mm, πάχος: 0.4-1.2mm
Λειτουργία: Αέρος, ελάχιστη απαιτούμενη πίεση 6bar
Τάνυση τσερκιού: 2500Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 4.9kgs
Έντυπο: http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA10_UK.pdf
   
muanyag pangtologep7 ITA11: Εργαλεία περίδεσης αέρος για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 13-16-19mm, πάχος: 0.7-1.4mm
Λειτουργία: Αέρος, ελάχιστη απαιτούμενη πίεση 6bar
Τάνυση τσερκιού: 3500Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 5.1kgs
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA11_UK.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Qpwhsoom6tM
   
muanyag pangtologep8
ITA12: Εργαλεία περίδεσης αέρος για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 16-19mm, πάχος: 1.0-1.4mm
Λειτουργία: Αέρος, ελάχιστη απαιτούμενη πίεση 6bar
Τάνυση τσερκιού: 5000Nt– 6000Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 5.1kgs
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA12_UK.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=xj1IcpP6_J0

   
muanyag pangtologep9
ITA14: Εργαλεία περίδεσης αέρος για τσέρκια PP/PET από την ITATOOLS. Η σύνδεση των άκρων του τσερκιού επιτυγχάνεται με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής

Τύπος τσερκιού: PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 25-32mm, πάχος: 0.8-1.27mm
Λειτουργία: Αέρος, ελάχιστη απαιτούμενη πίεση 6bar
Τάνυση τσερκιού: 5000Nt– 6000Nt
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 5.8kgs
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA14_UK.pdf.pdf
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Qpwhsoom6tM

   
muanyag pangtologep10
ITA18:
Εργαλείο αέρος από την ITATOOLS για σύνδεση τσερκιών PP/PET με συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής (μόνο σύνδεση, όχι τάνυση)

Τύπος τσερκιού: PP/PET strap
Διαστάσεις τσερκιού: Πλάτος: 16-19-25mm, πάχος: 0.4-1.4mm
Λειτουργία: Αέρος, ελάχιστη απαιτούμενη πίεση 4.5bar
Σύνδεση: Συγκόλληση με τήξη λόγω τριβής
Βάρος: 2.6kgs
Έντυπο:http://www.itatools.net/inprogress/wp-content/uploads/2013/06/Itatools_schede2013_ITA18_UK.pdf
Video:http://www.youtube.com/watch?v=f7KadHIkYMQ

   
muanyag pangtologep11
TP202:
Ημιαυτόματη μηχανή περίδεσης για τσέρκι PP με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως στην κατηγορία της

Τύπος τσερκιού: PP
Πλάτος τσερκιού: 6 mm-15.5 mm
Τάνυση τσερκιού: 150-450 Nt
Διαστάσεις μηχανής: 902 mm x 586 mm x 760 mm
Βάρος μηχανής: 85kg
Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH
Κύρια χαρακτηριστικά:
  • Εύκολη λειτουργία, απλή συντήρηση
  • Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Εξωτερικός μηχανικός ρυθμιστής τάνυσης
  • Άκαμπτες ρόδες με φρένο
  • Υψηλή ενεργειακή απόδοση
  • Αξιόπιστο P.C. Board control
ΠΙΣΩ